MUDr. Pavel Bareš, MBA 
Praktický lékař v Chlumci nad Cidlinou a Nepolisech

Vážení přátelé,

děkuji vám za důvěru (nově jsme, od ledna 2018, registrovali více než 180 pacientů) a přeji mnoho zdraví.

Pro vaši lepší informovanost jsme připravili webové stránky. Zde můžete sledovat aktuality z provozu, důležitá upozornění, dostanete informace o prováděných vyšetřeních, plánovaných akcích (prevence, očkování, apod.), zaměstnancích, apod.

Ordinaci jsme na vlastní náklady zrekonstruovali tak, aby lépe vyhověla rozšíření námi poskytovaných služeb.

Celou kartotéku pacientů jsme převedli do digitální formy. Pacienti z ordinace v Chlumci tak mohou být bez obtíží a ztráty potřebných informací, v případě potřeby, ošetřeni v ordinaci v Nepolisech. A naopak. Veškerá potvrzení (řidičské průkazy, potravinářské průkazy, výpisy z dokumentace, apod.) vydáváme na počkání.

Provádíme všechna standardní vyšetření a ošetření (měříme glykémii, krevní tlak, odebíráme vzorky krve, moče, výtěry a stěry; aj.). Výsledky standardních laboratorních vyšetření jsou k dispozici za několik hodin - komunikujeme s laboratoří elektronicky (se zajištěním před ztrátou dat); stejným způsobem jsou k dispozici i výsledky RTG vyšetření.

Nově jsme zavedli tato vyšetření (výsledky ihned k dispozici v ordinaci; nakoupili jsme nové přístroje):

* měření CRP - z kapky krve - rozlišíme bakteriální nebo virovou infekci - antibiotika podáváme pacientům cíleně

* měření INR - z kapky krve určíme aktuální hodnotu INR - pacientům, užívajícím Warfarin, můžeme přímo v ordinaci měnit léčbu

* měření EKG - sledujeme vývoj elektrické aktivity srdce v čase, můžeme odhalit srdeční arytmii, infarkt, apod.

* zjišťování skrytého krvácení do stolice (TOKS) - aktivně vyhledáváme patologie v oblasti zažívacího traktu (screening nádorů zažívacího traktu, apod.)

* oxymetrie - stanovujeme obsahu kyslíku v krvi - např. při sledování léčby astmatu, srdečním selhávání, apod.

* přítomnost streptokoků ve výtěru z krku - užíváme při rozhodování o typu podaného antibiotika

* hemoglobin - červené krevní barvivo - odhalujeme těžké chronické choroby, spojené s neviditelným krvácením, apod.

Provádíme předoperační vyšetření.

Poskytujeme pracovně-lékařskou péči.

Zajišťujeme školení v postupech první pomoci i resuscitace (interaktivní projekce, praktický nácvik na figurínách).

Zavedli jsme infúzní léčbu bolestivých stavů (bolest zad; apod.) a dovoz zdravotních pomůcek a prostředků pro naše pacienty až do domácnosti.

Pro pacientky, které prodělaly onkologické onemocnění prsu, jsme, po domluvě s ošetřujícími specialisty, zakoupili speciální přístroj - provádíme pneumatickou lymfodrenáž paží (zdravotní pojišťovny nehradí; ošetření je u nás, samozřejmě, zdarma).

Plánujeme:

* rozšíření ordinační doby

* úplnou rekonstrukci ordinace

* zakoupení spirometru (měření dechových funkcí); AED - automatického externího defibrilátoru (pro detekci a eventuální léčbu nepravidelností srdeční elektrické aktivity - využívá se při resuscitaci); ABI (měření krevního tlaku na všech končetinách najednou - vyhledávání onemocnění tepen); tlakového Holteru (monitorování krevního tlaku u pacienta doma - 24 hodin a více)

Pokud byste měli zájem o registraci v naší ambulanci, neváhejte se na nás obrátit.

MUDr. Pavel Bareš, MBA

ordinace Chlumec nad Cidlinou: Jungmannova 114, 503 51, tel. +420 495 485 713

ordinace Nepolisy: Nepolisy 75, 503 63, tel. +420 495 497 108

e-mail: drchlumec@seznam.cz web: https://drchlumec-cz2.webnode.cz


HEAVEN MUST WAIT...ZAKOUPILI JSME PRO VÁS TLAKOVÝ HOLTER :-) = PŘÍSTROJ NA 24 HODINOVÉ SLEDOVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU V DOMÁCNOSTI